เพิ่มเพื่อนเล่นเกม

เก็บข้อมูล 1,000 ID ล่าสุด ••• โพส ID ซ้ำได้เรื่อย ๆ ••• ขออนุญาติลบ ID ที่ไม่มีอยู่จริง