อัพเดตไอดี เพื่อให้อยู่หน้าแรก

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ไอดีที่อัพเดต ถึงจะมาอยู่หน้าแรก