เช็คอายุจากรูปภาพ How-Old.net


เช็คอายุจากรูปภาพ How-Old.net
  • ไปเช็คอายุกันได้ที่ : http://how-old.net/
  • แล้วอย่าลืม Hashtag ด้วยคำว่า #HowOldRobot
  • อ่านเพิ่มเติมของเทคโนโลยีใหม่ ของ Microsoft ได้ที่ https://www.blognone.com/node/68101

  • เช็คอายุจากรูปภาพ How-Old.net